مرکز فروش سود کاستیک پرک کیسه ای

سود کاستیک پرک :  کاستیک پرک در کارخانه ها تولید میشود و سود معینی دارد وبا ابزار های مقاوم پر کاربرد درست میشود که آن ها در کارخانه های مثل قند و روغن گیری ها استفاده میشود.

مرکز فروش سود کاستیک پرک کیسه ای

سود کاستیک پرک چه کاربردی دارد؟

سود کاستیک پرک چه کاربردی دارد؟ سود کاستیک پرک کیسه ای : کاستیک پرک در کارخانه های که برای تولید کردن چیز های سفت مثل قند وروغن به کار میرود و از آن برای گرفتن چربی هم استفاده میشود کاربرد های به سزای در همه جا دارد.

 • مواد کاستیک پرکی چه شکلی است و در کجا ها کاربرد زیادی دارد :سود کاستیک یک ماده  شیمیایی بدون بو سفید رنگ است و محلول سود کاستیک در آب  قلیایی و به شدت خوردنی بوده  که کاربرد های فراوانی در صنایع دارد. سدی هیدرو  کسید یا همان سود کاستیک یکی از پر کاربرد ترین ماده  شیمیایی  در صنایع تولید میباشد . به طوری که به این مواد به عنوان چربی گیر صنعتی یاد میشود .
 • حلالیت سدیم هیدرو اکسید در حلال های الی از قبیل ، اتانول،متانول و گلیسیرین به نسبت مساوی است .
 • یکی از مصارف سود جامعه کاستیک در تهیه تولید کاغذ است . اصولا تولید خمیر کاغذی به دو روش است مکانیکی و شیمیایی صورت میگیرد .
 • از روش مکانیکی برای ساخت کاغذ های ارزان قیمت صورت میگیرد .
 • و از روش شیمیایی که تهیه خمیر از سود جامد کاستیک سولفیت سدیم یا  از سولفیت هیدروژن کلسیم استفاده میشود . و مواد اولیه کاغذ سازی توسط سود کاستیک سولفید سدیم فرآورده پخته میگردد.
 • همان طور که در تیتر بالا گفته شود درباره سود کاستیک را بازگو میکنیم :
 • در صنایع رنگ رزی
 • در تولید کارتون و کاغذ
 • در صنایع چرم نساجی
 • در صنایع نفت و گاز پتروشیمی
 • در خنثی سازی اسید باطری سازی 
 • در تولید چرب گیر ها و صنایع وابسته به آن 
 • در صنایع غذائی، صنایع شیر ،کنسرو سازی
 • در صنایع داروسازی ، الکل سازی و آرایش بهداشتی 
 • در صنایع فلزی و شیشه ای 
 • خب کاربرد ها هم به صورت کامل بازگو شد .
 • کاستیک پرک در همه جا کاربرد دارد همان طور که بازگو شده در کارخانه های قند شکر در کارخانه های روغنی و….استفاده میشود با قیمت های متفاوت گوناگون و وزن های مختلف  و میتوان به صورت آنلاین هم خریداری کرد.

عرضه سود کاستیک پرک با بهترین کیفیت

عرضه سود کاستیک پرک با بهترین کیفیت فروش سود کاستیک:سود کاستیک پرک در کارخانه های قند شکر کارخانه های روغنی در صنایع کنسرو در صنایع نوشابه در صنایع چرم نساجی و خنثی سازی  باطری اسید کاربرد دارد و عرضه سود به سزای دارد بیشترین کاربرد در زندگی هم غذایی و…دارد

قیمت های مختلفی دارد که مثال که در پارسیان که اسم کارخانه کاستیک پرک است قیمت آن از ۵۰۰۰شروع میشود .

کاستیک هارا در پاکت های ۲۵کیلو گرمی بسته بندی میشود وان را هم میتوان به صورت آنلاین خریداری کرد . 

قیمت های گوناگونی وجود دارد برای خریداری هم از فروشگاه های آنلاین یا حضوری دریافت کرد.